Herroepingsformulier

Aan:
CLiNiC Petfood
Klantenservice
Postbus 2070
1000 CB Amsterdam

Klantnummer:_______________________________________________

Ordernummer:_______________________________________________
Hiermee herroep ik/wij (*) het met mij/ons (*) afgesloten verdrag over de koop van de volgende waren (*)/ de levering van de volgende diensten (*):

Besteld op (*)____________ Ontvangen op (*)_____________________
Naam van de consument(en):__________________________________
Adres van de consument(en):__________________________________
___________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier):
______________________________________________________
Datum:_________________________________________________
______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.